2. prosince 1919: Z budovy v Torontu náhle mizí divadelní magnát Ambrose J. Small. Marně se ho snaží najít i slavný senzibil.
Domů     Katedrála Notre-Dame v Paříži: Místo mnoha tajemných příběhů
Katedrála Notre-Dame v Paříži: Místo mnoha tajemných příběhů
od 26.1.2022
3.0tis
Katedrála Notre-Dame v Paříži. FOTO: Madhurantakam / Creative Commons / volné dílo
300
SDÍLENÍ
3.0tis
ZOBRAZENÍ

Některá místa již po staletí vzdorují snahám badatelů a odmítají vydat svá tajemství. Dávní i novodobější mistři se v nich skrze náboženskou, numerologickou či jinou symboliku snažili nahlédnout do mystických rovin lidské existence. Patří mezi ně i slavný francouzský Notre-Dame.

Katedrála Notre-Dame v Paříži. FOTO: Madhurantakam / Creative Commons / volné dílo Jeden z chrličů na katedrále Notre-Dame. FOTO: Jawed Karim / Creative Commons / CC BY-SA 3.0

Jedna z nejúchvatnějších gotických staveb světa, katedrála Notre-Dame v Paříži, vznikala v letech 1163–1345. Okolo černé věže katedrály stojí 12 zelených soch reprezentujících 12 apoštolů, ale skrývá se mezi nimi i jeden vetřelec.

reklama

V 19. století se totiž architekt Eugéne Viollet-le-Duc (1814–1879), vůdčí osoba velkých restauračních prací, rozhodl nahradit svojí podobiznou původní vzhled sv. Tomáše. A proč si vybral právě jeho? Protože jde o patrona všech architektů.

Od 13. století Pařížany shora pozorují oblíbené chrliče, groteskní monstra, která podle některých teorií symbolizují zlo přítomné mimo zdi chrámu, ale podle jiných před ním naopak mají chránit.

Jeden z chrličů na katedrále Notre-Dame. FOTO: Jawed Karim / Creative Commons / CC BY-SA 3.0
Jeden z chrličů na katedrále Notre-Dame. FOTO: Jawed Karim / Creative Commons / CC BY-SA 3.0

Smrt nevinných

Zeď severního chóru vypráví známý biblický výjev – vraždění neviňátek. Při bližším pohledu na nemilosrdného krále Heroda si lze všimnout malé postavičky na jeho zádech. Ta představuje ďábla.

reklama

Měl právě on našeptávat Herodovi, ať nechá v Betlémě povraždit všechny chlapce do stáří 2 let a zbaví se tak hrozby, že se jeden z nich v budoucnu stane spasitelem? Na severní straně rovněž najdeme středověkou obdobu Faustovské legendy, příběh o Teofilovi.

Mladý učenec se v touze po vyšším úřadě rozhodl upsat duši ďáblu, později ale hořce litoval a úpěnlivými modlitbami přivolal Pannu Marii, která se vydala do pekla vyzvednout jeho smlouvu. Učenec poté vedl ctnostný život a dostal se do nebe…

Lokalita:
reklama
Související články
od 1.12.2022 641
Pentagram je notoricky známý symbol, v minulosti měl ale několik jiných významů než s jakými si ho spojujeme dnes. Máme si na něj dávat pozor nebo nás může chránit?   Pravěký člověk kreslí na stěnu jeskyně mamuta. Na té představě není nic zvláštního. Někoho by ale mohlo překvapit, kdyby stejný zarostlý předchůdce dnešních lidí ohořelým klackem nam
od 1.12.2022 2.0tis
I antické Řecko má své tajné společnosti, zasvěcení a kulty. Nejznámější z nich jsou eleusinská mystéria, která zahrnovala vyčerpávající celonoční rituály spojené s pitím omamných nápojů. Najdeme ale i kulty mnohem temnější, které vyžadovaly od účastníků o poznání větší oběti – například vlastnoruční kastraci! Když se řekne náboženství starého Řeck
od 29.11.2022 2.8tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112
od 29.11.2022 2.9tis
 Ačkoliv by ji na vlastní oči měl spatřit každý věřící, za dveře svatyně se téměř nikdo nedostane. Posvátnou stavbu s nejistou minulostí obklopuje řada tajemství. Není známo, kdo ji vybudoval či k jakému účelu a mnoho otázek obestírá také záhadný černý kámen zasazený ve zdi svatyně. Když se muslim modlí, otáčí se vždy čelem k Mekce, posvátnému městu islá
od 25.11.2022 3.1tis
O tom, že sexuální energie a libido má nad lidmi velkou moc, není třeba pochybovat. Bylo by proto podivné, kdyby se toho temné bytosti nepokusily využít. Zejména proto, že náboženské předsudky podporované řadou církví v lidech dlouhodobě vyvolávaly strach ze sexuality. Vštěpování negativních pocitů ze sexu a potěšení je spolehlivou cestou, jak otevřít dveře bytostem, které nás pohltí. Počáteční